Integrációs szolgáltatások

Társaságunk a földtulajdonosokkal, őstermelőkkel, mezőgazdasági vállalkozókkal kötött integrációs szerződések alapján is végez mezőgazdasági szolgáltatásokat. 

Az integrációs szerződés keretén belül árukölcsön formájában biztosítjuk ügyfeleinknek a termeléshez szükséges vetőmagot, műtrágyát és növényvédő szert. Az ily módon kötött szerződések keretében partnerünk a megtartmalt terményt cégünk részére értékesíti.

Az integrátori kapcsolatok a már meglévő partnerekre épülnek, ahol az ár mellett a kölcsönös bizalom és a megbízhatóság kiemelt fontosságú. Vállalatunk természetesen nyitott az új, hatékony partnerkapcsolatok kialakítása felé is.

Szerződő partnereink munkáját szakképzett növénytermesztési és növényvédelmi szaktanácsadó is segíti. Társaságunk által végzett mezőgazdasági szolgáltatások iránt jelentős igény mutatkozik.

A termelésszervezés hatékonysága az integrációban jól érvényesül. Mind a termelés, mind az értékesítés kisebb-nagyobb befektetést igényel, ehhez kap segítséget tőlünk az integrációban részt vevő gazdálkodó. Az együttműködés kétirányú, oda-vissza ható kapcsolat társaságunk és az integrált termelő között.

Így kötött szerződéseink keretében cégünk igyekszik a termelés feltételeit biztosítani és segíteni. Az integrációs kapcsolatrendszerünk tehát lehetőséget ad a mezőgazdasági termelőnek, hogy a termelés kockázatait csökkentse és a saját piaci biztonságát növelje.

 

Árajánlatkérés