Regionális Képzési és Kutatási Konzorcium alakult Mezőtúron!

2016-10-20

Mint a Regionlás Duális Képző és Technológiai Kutató-Fejlesztő Központ Konzorciumának alapító tagjai kiemelten támogatjuk a Konzorciumban foglalt, legfőképpen a Tisza-völgy régió, és a Tiszazug térségre vonatkozó elveket. A konzorcium tevékenysége több ágazat fejlesztési és innovációs tevékenységének piaci versenyképességét szeretné erősíteni duális oktatási, kutatás-fejlesztési, innovációs, inkubációs és tudástranszfer szolgáltatások megteremtésével.

Regionális Duális Képző és Technológiai Kutató-Fejlesztő Központ Konzorcium 2016. február 10-én alakult meg 40 Alapító Taggal, és Társult Tagok részvételével.

A Konzorcium tagjai természetes és jogi személyek, akik a mezőgazdasági, ágrárgazdasági, gépipari, elektronikai, oktatási, kutatás-fejlesztési, innovációs, és egyéb területeken különféle tevékenységet folytatnak. A Konzorcium tehát egy olyan szervezet, mely egyenrangú, együttműködő és egymásban kölcsönösen megbízó tagokból áll.

Célkitűzése, hogy a különféle ágazati fejlesztésekben érdekelt gazdasági társaságokat, állami és intézményi szervezeteket a különböző ipari, agrárgazdasági és kereskedelmi érdekképviseleti szervezeteket integrálja egy egységes, minden szempontból az innovációt, fejlesztést és az oktatást elősegíteni hivatott szerveződési formába.

Fontos és mindenkori célja a Tisza-völgy régió tudásgazdaságának erősítése, ennek érdekében egy újfajta, vállalati innováción alapuló képző, továbbképző, kutató-fejlesztő, innovációs központ létrehozását tervezi, amely a régióban működő vállalkozások számára biztosítaná a szükséges szakember utánpótlást.

További feladatai között szerepel a duális képzéshez szükséges oktató tanműhelyek, kutató laboratóriumok, és oktatást segítő fejlesztő és egyéb eszközök létrehozása. Egyes ágazatok területén a Konzorcium igyekszik segíteni az induló startup-okat, számukra az inkubációs szellemi és tárgyi feltételek biztosítását szeretné megvalósítani.

A Konzorcium megalakulásával a térség számára kedvező, nagyobb volumenű fejlesztésekre van kilátás, mely közös fejlesztési és innovációs tevékenységek összehangolásával segíti a vidéki térség népességmegtartó képességét, és a munkaerő megfelelő helyre történő áramlását.